Menu

Tendal Cortina

Sistema molt efectiu i econòmic és la tradicional lona de tendal amb traus, on s'introdueixen les politges o rulines, que llisquen per un rail ancorat al sostre.