Menu

Tendal Teló Vertical - Paravents 120

És un model amb guies d’alumini d’ample 120, amb la possibilitat de fixació

mitjançant tancaments laterals col·locats en el perfil de carrega per tal de

bloquejar i tensar el teixit.

Amb les guies s’aconsegueix abolir espais entre tendal i parets laterals.

Existeix l’opció de fabricar la lona d’aquest sistema amb part de la seva

superfície en PVC transparent, aconseguint així l’efecte finestra.