Menu

Gelosies Lama Fixa d'Alumini Perfilat

Lama fixa amb pas variable, tubular, de secció rectangular, d'alumini perfilada de dimensió 68 x 13mm, lacada i termoendurida en sistema continu i instal·lades encastada en un marc d'alumini.

Sistema fabricat per industrial Gradhermetic, Gradpanel.

Pot desplaçar-se amb diferents sistemes, practicable, batent, projectable, corredissa.